17 maja 2023

Minimalne wsparcie w niezależnym życiu (funkcjonowaniu) w postaci ZUO oraz AOON dla OzN (nas) jest zależne od dobrej woli GOPS-ówNasz podatek od życia (funkcjonowania) w 2023 roku.

Od około 2014 roku korzystamy z tak zwanych Zwykłych Usług Opiekuńczych (ZUO) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Somoninie.

Usługi te są nam niezbędne w codziennym funkcjonowaniu, by wstać z łóżka, skorzystać z toalety, jeść itp., czyli bez pomocy innych osób nie możemy w ogóle żyć.

Do końca 2019 roku całkowity koszt realizacji ZUO ponosił GOPS w Somoninie.
Następnie od początku 2020 roku GOPS ustalił 40% odpłatność, czyli 8zł za godzinę usług. Taką 40% odpłatność ponosiliśmy do końca 2021 roku. 

Ponieważ od początku 2022 roku GOPS postanowił ustalić nam 100% odpłatność, która aktualnie wynosi 27zł za godzinę. W związku z tym na przykładzie stycznia mój (Jarek) koszt ZUO to 64h x 27zł = 1728zł co stanowi 89% mojego dochodu 1933zł.

Łącznie koszt Mój, Marzeny i Waldka ZUO oraz prywatnej pomocy opiekuńczej za styczeń, luty, marzec 2023 roku to 13 384zł oraz w kolejnych miesiącach podobnie. 

Istnieje możliwość by nasz GOPS przyznał nam całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze, co umożliwiają przepisy Uchwały Rady Gminy z których wynika że takie zwolnienie można przyznać w sytuacji w której więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna osoba jest obłożnie chora. 

Właśnie na podstawie tego przepisu otrzymaliśmy częściowe zwolnienia w połowie 2021 roku do stawki 8zł za godzinę.

Natomiast obecnie pomimo, tak trudnej sytuacji zdrowotnej, gdzie aż trzy osoby są obłożnie chore i przy tak ogromnym obciążeniu finansowym, GOPS w Somoninie nie chce przyznać nam nawet częściowego zwolnienia z odpłatności

Dlatego napisałem list przedstawiający te sytuację do Rady Gminy Somonino oraz Wójta Gminy Somonino Pana Mariana Kowalewskiego, od Pana Mariana nie ma żadnej odpowiedzi, natomiast Rada Gminy głosami wszystkich Radnych odrzuciła prośbę o częściowe zwolnienie z opłat. 

Decyzja rady gminy choć dla nas przykra to przynajmniej wiadomo że chodzi o zaoszczędzenie pieniędzy z budżetu gminy. Pod koniec 2022 roku z budżetu na usługi opiekuńcze rada gminy przeniosła 10 000zł na potrzeby wypłat dla pracowników z tytułu wysługi lat. 

Natomiast istnieją również inne formy wspierania osób z niepełnosprawnością, takie jak program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON) finansowany z Funduszu Solidarnościowego (czyli nie angażuje środków gminnych), który również nie jest realizowany przez GOPS w Somoninie.

Dlaczego?!

No właśnie, chciałbym to wiedzieć. 

Dnia 7 listopada 2022 roku przesłałem do GOPS-u przypomnienie o ogłoszonym przez ministerstwo naborze wniosków na realizację programów Opieka wytchnieniowa oraz Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Natomiast mimo to nasz GOPS w ogóle nie wystąpił o realizację tego programu. 

W związku z powyższym, w dniu 3 lutego 2023 roku złożyłem skargę do Rady Gminy Somonino oraz Wójta Gminy Somonino Pana Mariana Kowalewskiego, ponieważ oczekuje na zrozumienie naszej trudnej sytuacji oraz włożenie starań w realizację programów które moją na celu jej przeciwdziałać.

Nie staranie się o środniki z budżetu państwa na wparcie ASYSTENTA, przy jednoczesnym obciążeniu rodziny trójki niepełnosprawnego rodzeństwa kosztem około 62 000zł rocznie, z tytułu usług opiekuńczych. Jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe!
 

Dodam również że nie ma możliwości ubiegania się o realizacje tego programu przez np. PCPR Kartuzy ponieważ środki podlegają rejonizacji.  

Od Pana Mariana nie ma żadnej odpowiedzi, natomiast Rada Gminy głosami wszystkich Radnych uznała że skarga jest bezzasadna.